Nude Photography … Carter-Jones (II) – USA

The photographer positions his model in an elegant and tender pose characteristic of romantic figurative paintings. The composition is as academic as it is endearing. The feeling of comfort is conveyed by the immersion of the body in the surrounding light. No shadows were allowed in the decor to connote a sense of fullness and daydreaming.

Nude Photography ... Carter-Jones (II) - USA

Le photographe positionne son modèle dans une pose élégante et tendre caractéristique des peintures figuratives romantiques. La composition est aussi académique qu’attachante. Le sentiment de confort est véhiculé par l’immersion du corps dans la lumière environnante. Aucune ombre n’était autorisée dans le décor pour connoter un sentiment de plénitude et de rêverie.

Here follows, for your research, a list of Japanese artists:

Tadasuke Akiyama
Takashi Amano
Nobuyoshi Araki
Taku Aramasa
Taiji Arita
Masanori Ashida
Ono Benkichi
Teisuke Chiba
Yasuyoshi Chiba
Ken Domon
Ei-Q
T. Enami
Hakuyo Fuchikami
Atsushi Fujiwara
Mitsutaro Fuku
Katsuji Fukuda
Roso Fukuhara
Shinzo Fukuhara
Narutoshi Furukawa
Masao Gozu
Kanbei Hanaya
Hisaji Hara
Mikiko Hara
Fuyuki Hattori
Osamu Hayasaki
Tadahiko Hayashi
Takanobu Hayashi
Terushichi Hirai
Horie Kuwajiro
Masao Horino
Tetsuya Ichimura
Seiryu Inoue
Taikichi Irie
Ryuichi Ishikawa
Kei Ito
Yoshihiko Ito
Mitsuaki Iwago
Takeji Iwamiya
Bishin Jumonji
Tokujiro Kameya
Mari Katayama
Rinko Kawauchi
Seiki Kayamori
Kensuke Kazama
Takashi Kijima
Hiroh Kikai
Shunkichi Kikuchi
Ihei Kimura
Genzo Kitazumi
Meison Kobayashi
Shinichiro Kobayashi
Fusako Kodama
Naonori Kohira
Kiyoshi Koishi
Ryua Kojima
Akira Komoto
Tomio Kondo
Asahachi Kono
Motoichi Kumagai
Seiji Kurata
Kusakabe Kimbei
Kineo Kuwabara
Shisei Kuwabara
Genzo Maeda
Shinzo Maeda
Susumu Matsushima
Minoru Minami
Toyo Miyatake
Yuhi Miyazaki
Aizo Morikawa
Daido Moriyama
Shigeichi Nagano
Yasushi Nagao
Katsu Naito
Ikko Narahara
Yonosuke Natori
Kiyoshi Nishiyama
Tohru Nogami
Kazumasa Ogawa
Seiyo Ogawa
Yoshino Oishi
Kosuke Okahara
Takashi Okamura
Koshiro Onchi
Mitsugu Onishi
Chizu Ono
Kei Orihara
Akira Sato
Koji Sato
Tokihiro Sato
Masato Seto
Noriyoshi Shibata
Buko Shimizu
Tokoku Shimizu
Kishin Shinoyama
Mieko Shiomi
Issei Suda
Hiroshi Sugimoto
Yoshiyasu Suzuka
Minayoshi Takada
Kaietsu Takagi
Tadashi Takamura
Yutaka Takanashi
Masataka Takayama
Kenzo Tamoto
Kozaburo Tamamura
Akihide Tamura
Sakae Tamura
Sakae Tamura
Shigeru Tamura
Kotaro Tanaka
Manji Terashima
Toyoko Tokiwa
Shomei Tomatsu
Rihei Tomishige
Akira Toriyama
Akito Tsuda
Kuichi Uchida
Shoji Ueda
Noboru Ueki
Hikoma Ueno
Gyokusen Ukai
Kaoru Usui
Ori Umesaka
Hiroshi Watanabe
Hitomi Watanabe
Kansuke Yamamoto
Hiroshi Yamazaki
Nakaji Yasui
Matsusaburo Yokoyama
Tomizo Yoshikawa
Kohei Yoshiyuki